03.04.2020 - 16:11

Przebieg prac na drodze powiatowej Nowa Wieś Kosowska – Grądy - Lebiedzie

Inwestycja pn. „Przebudowa  drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś  Kosowska – Grądy – Lebiedzie od km 3+433 do km 6+333 o długości 2,900 km”, na którą Powiat Sokołowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych przebiega w szybkim tempie. czytaj więcej

03.04.2020 - 15:48

Tarcza antykryzysowa dla Rolników

Materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące tarczy antykryzysowej dla rolników w związku z epidemią koronawirusa. czytaj więcej

03.04.2020 - 15:14

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 3.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 03.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sokołowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. czytaj więcej

02.04.2020 - 18:52

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 2.04.2020 r

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 02.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sokołowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. czytaj więcej

02.04.2020 - 08:44

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 1.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 01.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sokołowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. czytaj więcej

02.04.2020 - 08:40

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.03.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sokołowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. czytaj więcej

30.03.2020 - 14:06

Apel dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim o wsparcie finansowe.

Apel dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim o wsparcie finansowe, rzeczowe placówki. czytaj więcej

30.03.2020 - 12:16

Bieżący Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 30.03.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 30.03.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu sokołowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19. czytaj więcej

03.04.2020 - 15:32

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Ogłoszenie wyniku ogłoszonego w dniu 28 lutego 2020 r. konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.poz 688 z późn. zm.), na organizację powiatowych szkolnych zawodów sportowych na terenie powiatu sokołowskiego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

czytaj więcej
02.04.2020 - 11:29

Inforamcja o utrudnieniach w ruchu drogowym Sokołów Podlaski - Nieciecz Włościańska

Starosta Sokołowski zawiadamia, że w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”

czytaj więcej
26.03.2020 - 13:48

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacja o zmianie organizacji pracy w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim znajduje się tutaj

czytaj więcej