Spotkanie Partnerów Projektu

W dniu 29 maja 2013 r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyło się spotkanie Partnerów projektu
pn.: „Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi”

realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytetu 2 „Poprawa jakości życia”, Działania 2.1 „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym”. Gospodarzami spotkania byli Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk oraz Wicestarosta Sokołowski Marta Sosnowska. Partnera Ukraińskiego (Urząd Państwowej Służby Ukrainy Sytuacji Kryzysowych w Wołyniu) reprezentowali przedstawiciele delegacji z Ukrainy tj.: generał Grushovinchuk Volodymyr , pułkownik Nesterov Wołodymyr, główna księgowa w Komendzie Wojewódzkiej Nadija Korniychuk oraz Grigorij Zagorodny – szef ochotniczych straży pożarnych w Łucku. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim (Partnera Polskiego) reprezentował m.in. Komendant Powiatowy Roman Malinowski. Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczas zrealizowanych zadań
w projekcie, omówiono sposób dokonywania rozliczeń finansowych oraz uzgodniono dalszą realizację zarówno rzeczową, jak i finansową projektu.