Czternasta edycja „ Młodych Twórców i Tradycji” w Kosowie Lackim

13 czerwca 2013 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyły się XIV Powiatowe Prezentacje Kultury Podlaskiej „ Młodzi Twórcy i Tradycje”. Wątkiem przewodnim imprezy było podtrzymywanie i popularyzacja sztuki ludowej, obrzędowości i tradycji Podlasia, promocja naszego regionu oraz nagrodzenie twórców i osób działających na rzecz kultury.

 


 

Dzięki cyklicznym prezentacjom udało nam się wspólnie odtworzyć (przywrócić) zapomniane obrzędy, słownictwo sprzed wieku, taniec, piosenkę ludową jak również rękodzieło użytkowe i ozdobne.

 

Tegoroczny program prezentacji przedstawiał się następująco:

 

1.„ Ty Pójdziesz Górą” - Szkoła Podstawowa Rytele -Święckie

 

2.”Lipka” Szk. Podst. im. St.Kard. Wyszyńskiego Kosów Lacki

 

3 „Miała Baba Koguta” Szk. Podst. im St. Kard. Wyszyńskiego Kosów Lacki

 

4.” Depcze Konik”- Szkoła Podstawowa Filia Telaki

 

5.” Panna Marzaneczka” -Szkoła Podstawowa Rytele -Święckie

 

6.”Kusaki” -Szkoła Podstawowa Rytele- Święckie

 

7.” Swaty” -Szk. Podst. im St. Kard. Wyszyńskiego Kosów Lacki

 

8.” Chleba naszego Powszedniego”- Gimnazjum im. A.Kamińskiego Kosów L.

 

9.” Palma” - Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego Kosów L.

 

Wystąpiło ponad 60 młodych artystów, a sam już udział dzieci i młodzieży daje gwarancję, że dawne obrzędy będą przekazywane i kontynuowane. Podczas uroczystości swoje dzieła prezentowały twórczynie ludowe: Ewa Mitowska, Zofia Ogrzewała, Krystyna Domagała i Teresa Kowalska.

 

 

Po części artystycznej dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska wręczyła Statuetkę „ Kosowska Malwa” pani Hannie Boruc obecnie pracownicy Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podl. współpracującej z ośrodkiem kultury „od zawsze”. Następnie głos zabrała pani wiceburmistrz Longina Oleszczuk, która serdecznie pogratulowała uhonorowanej pani Hannie Boruc i od siebie złożyła słowa podziękowania za poświęcenie i współpracę dla dobra naszej lokalnej społeczności. Pani wiceburmistrz skierowała też ciepłe słowa do młodych artystów i przygotowujących ich nauczycieli, podziękowała wszystkim za kultywowanie tradycji.

 

Uczestnicy prezentacji otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania oraz nagrody zakupione przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim.

 

Smaczny poczęstunek zapewnili sponsorzy : Zakłady Mięsne „Świderscy”, „Piekarnia Kosów Lacki”, OSM Kosów Lacki, „Elkopol”, „ Groszek” Kosów Lacki.

 

Serdecznie Dziękujemy !

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim