Strategia Rozwoju Powiatu

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO NA LATA 2005 -2015