Środki Unijne dla PKS

Spółka PKS „Sokołów Podlaski", dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymała unijne wsparcie w wysokości ponad 2,2 mln zł. Przyznane dofinansowanie spożytkuje na zakup pięciu nowoczesnych autobusów, wprowadzenie biletu elektronicznego, a także na wdrożenie systemu informacji dźwiękowej w nowym taborze.

Projekt nosi nazwę „Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim". Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, na realizację projektu składanego w ramach konkursu dla Działania 5.1 Transport miejski, Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 3 448 950,75 zł., poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80%.

Dnia 18 września w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, umowę w tej sprawie podpisali Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Prezes Zarządu PKS „Sokołów” Rafał Pieniak i prokurent Elżbieta Zawadzka. Przy podpisaniu umowy obecni byli Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska oraz członkowie Zarządu Powiatu Jan Godlewski i Krzysztof Więsak. Na uroczyste podpisanie umowy przybyli także wójtowie Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, Marcin Pasik, Wiesław Michalczuk, Burmistrz Kosowa Lackiego Jan Słomiak oraz przedstawiciele załogi PKS z Marianem Kociem na czele.