Uroczystości w Rogowie

W niedziele 28.07.2013  w Kościele pod wezwaniem św. Anny w Rogowie odbyła się uroczystość odpustowa, połączona z otwarciem drogi kategorii powiatowej.

Uroczystą Mszę Świętą koncelebrował Biskup Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz. Poświęcony został odnowiony Kościół, droga, plac zabaw dla dzieci oraz remiza OSP. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Powiatu na czele z Starostą Leszkiem Iwaniukiem, Wicestarostą Martą Sosnowską oraz członkiem zarządu Tadeuszem Mrozem. Wśród gości byli również radni Rady Powiatu na czele z jej przewodniczącym Andrzejem Minarczukem. Wojewodę reprezentował Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Andrzej Silny. Na uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Sejmu. Obecni byli Poseł RP Marek Sawicki oraz Poseł Krzysztof Borkowski. Starosta Leszek Iwaniuk w przemówieniu podkreślił, że wykonanie inwestycji przebudowy drogi w Rogowie na kwotę 3 000 000,00 zł, nie było by możliwe gdyby nie wsparcie Wojewody, który dofinansował 80% zadania. Pozostałe koszty zostały równomiernie pokryte przez Gminę Repki i Powiat Sokołowski. Starosta podziękował za bardzo dobrze układającą się współprace z Samorządem Gminnym i Wojewodą, co było bardzo ważne przy realizacji inwestycji. Podziękowania zostały skierowane również w stronę Posła Marka Sawickiego, który zawsze bardzo chętnie pomaga Powiatowi Sokołowskiemu jak i Gminie Repki.