Święto Policji w Sokołowie Podlaskim

W piątek, 26 lipca, na placu Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Oprócz policjantów, w tym dniu przyszło wielu zaproszonych gości, którzy z racji pełnionych funkcji w samorządach oraz innych instytucjach, dbają o właściwy porządek prawny.


Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego otwarcia i wyświęcenia odremontowanej sali konferencyjnej. Dzień wcześniej zakończył sie remont klatki schodowej i sali konferencyjnej. Dzięki temu zdecydowanie poprawił sie komfort pracy policjantów. Nową salę po przecięciu wstęgi w imieniu JE biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, wyświęcił ks. prałat Andrzej Krupa. Następnie na placu Komendy Powiatowej Policji rozpoczął się uroczysty apel poprzedzony przedstawieniem rysu historycznego, dotyczącego działalności Policji na terenie powiatu sokołowskiego. Zaraz po tej informacji, meldunkiem złożonym na ręce Komendant Powiatowego Policji mł. insp. Wiesława Nasiłowskiego, rozpoczęła się uroczystość. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, po raz czwarty podczas Święta Policji, na czele poddziału znajdował się Sztandar – duma i honor sokołowskich policjantów.

W tym roku, decyzją Prezydenta RP brązowym medalem „Za długoletnią służbę” odznaczony został nadkom. Marek Bielski.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych odznakami „Zasłużony policjant” odznaczonych było dziesięciu policjantów.

Złotą odznaką odznaczony został asp.szt. Krzysztof Daniłowski.

Srebrną odznaką „Zasłużony policjant” odznaczony został nadkom. Zbigniew Pilip

Brązowymi odznakami „Zasłużony policjant” odznaczono: kom. Dariusz Błoński, asp. szt. Robert Czarnocki, asp. Marek Jóźwiak, asp. szt. Krzysztof Socha, nadkom. Robert Szupiluk, nadkom. Ireneusz Węgrzyn, kom. Marek Żero, podinsp. Tomasz Częścik, asp. szt. Jacek Patejko.

Odznaczenia wręczali Senator RP Waldemar Kraska, Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim mł.insp. Wiesław Nasiłowski.

W tym dniu odczytano również rozkazy o nadaniu wyższych stopni policyjnych. Mianowanych zostało 34 policjantów.

Na stopień aspiranta sztabowego:Jacek Karakula, starszego aspiranta: Andrzej Góral, Jan Salach, Krzysztof Kapusta, Andrzej Pieńkowski, Janusz Wójcik, Wojciech Wrzesień, aspiranta: Witold Pierzchanowski, Wojciech Tomczuk, Krzysztof Ciach, Sylweriusz Kryczka, Wojciech Antoniak, młodszego aspiranta:Artur Pankiewicz, Krzysztof Paprocki, Robert Wesołowski, Marcin Kostrzewa, Rafał Podniesiński, Paweł Skóra, sierżanta sztabowego: Paweł Kobyliński,starszym sierżantem:Tomasz Grzelak, sierżantem: Małgorzata Czapska, Grzegorz Gargaś, Łukasz Chendoszko,

starszym posterunkowym:Dominika Rozbicka, Katarzyna Pieńkowska, Robert Anulewicz, Hubert Małko, Maciej Królikowski, Patryk Gryczewski, Teresa Raboszuk, Tomasz Lao i Aleksandra Suchożebrska.

Nominacje na wyższe stopnie wręczali Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Wiesław Nasiłowski i Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk.

W uroczystości Święta Policji, uczestniczyło wielu gości, których przywitał Komendant Powiatowy Policji mł.insp. Wiesław Nasiłowski. Komendant witał serdecznie Senatora RP Waldemara Kraskę, Radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marię Koc, Starostę Sokołowskiego Leszka Iwaniuka, Przedstawiciela JE ks. Biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, ks.prałata Andrzeja Krupę wraz z księżmi  ks. Dyrektorem Domu Zakonnego Zgromadzenia Salezjańskiego Dariuszem Matuszyńskim i ks. Proboszczem parafii pw. św. Jana Bosco Stanisławem Stachalem, Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Minarczuka, w imieniu Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakuli – Marię Truszkowską, Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Jana Słomiaka, Panią Wójt Gminy Repki Krystynę Mikołajczuk-Bohowicz, Wójta Gminy Jabłonna Lacka Wiesława Michalczuka, w imieniu Wójta Gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Wacława Mikołajczuka, Wójta Gminy Sterdyń Czesława Mariana Zalewskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim bryg. Tomasza Wilka, Prokuratora Rejonowego Dariusza Dragana, Przewodniczącego VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Józefa Cejmera, emerytowanych komendantów Wiesława Rogulskiego, Krzysztofa Stasiuka, Leszka Omelańczuka i Andrzeja Minarczuka oraz licznie zgromadzonych lokalnych mediów, emerytów policyjnych, a przede wszystkim policjantki, policjantów i pracowników Policji wraz z rodzinami.

W podziękowaniu za swoją służbę, policjanci usłyszeli wiele miłych i ciepłych słów od władz samorządowych oraz przybyłych gości. To właśnie dzięki ciężkiej policyjnej służbie blisko 89 % naszego społeczeństwa, czuje sie bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania.

Na zakończenie komendant odczytał listy z życzeniami dla sokołowskich policjantów od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Cezarego Popławskiego, ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza i Posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego.


24 lipca br. minęło 94 lata od dnia powołania Policji Państwowej. Nawiązując do najwspanialszych wartości i symboli w wolnej Polsce data ta ustanowiona została dniem Święta Policji. Jak co roku z tej okazji odbywają się uroczystości, podczas których policjanci otrzymują odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie policyjne.Oficer Prasowy
KPP Sokołów Podlaski
asp.szt. Sławomir Tomaszewski