Konkurs ofert

XXII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXII Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 15 lutego 2013 roku

Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego

STANOWISKO

RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

zajęte na XXII Sesji w dniu 15 lutego 2013r.

 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

W związku z przyjęciem podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 6 lutego 2013r.. wniosku dotyczącego wznowienia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Powiatu Sokołowskiego wyraża zdecydowane poparcie dla złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych.

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych urzeczywistnia konstytucyjną zasadę regulowania ustroju sądów w drodze ustawy. Swoje poparcie, w realizację procedury złożenia obywatelskiego projektu ustawy zaangażowały się Stowarzyszenie AMICI CURIAE oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA.

Projekt ten koresponduje również z wnioskiem grupy posłów w sprawie zbadania zgodności art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma wątpliwości, iż obywatelski projekt w obowiązującym stanie prawnym jest konieczny i niezbędny dla realizacji zasady państwa prawa. Stanowi gwarancję wolności obywatelskich oraz niezależności i niezawisłości sądownictwa, które są fundamentalnymi składowymi demokracji. Obywatelski projekt ustawy stwarza ponadto możliwość odwrócenia niekorzystnych dla społeczności lokalnych skutków aktów prawnych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości dotyczących zmian w organizacji sądownictwa i zniesienia mniejszych sądów.

Dlatego też Rada Powiatu Sokołowskiego gorąco popiera obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sadów powszechnych licząc na szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie.

 

Treść pisma dostępna tutaj ->

Półmetek kadencji 2010 - 2014 Wideorelacja

Powiat Sokołowski - Konferencja "Powiat Sokołowski 2011-2012" - część pierwsza

 

Powiat Sokołowski - Oficjalne otwarcie inwestycji - cześć druga

Półmetek kadencji 2010 -2014

17 stycznia 2013 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca pracę Zarządu Powiatu Sokołowskiego w latach 2011  i 2012.

"Jesteśmy na półmetku kadencji Powiatu Sokołowskiego. Przez ostatnie dwa lata wybrane władze starały się jak najlepiej organizować życie naszej lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że jest to czas ,,dobrej jakości” w zakresie zarządzania powiatem. Mimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy to czas ambitnych celów, nowych pomysłów na wykorzystywanie funduszy oraz intensywnej promocji powiatu. Umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych dała nam nie tylko największą w historii powiatu ilość realizowanych inwestycji i projektów, ale także wiarę, że dynamiczny rozwój naszego powiatu jest możliwy i to właśnie teraz, kiedy tak dużo mówi się o kryzysie" - tymi słowami konferencję otworzył Pan Leszek Iwaniuk - Starosta Powiatu Sokołowskiego

Czytaj więcej: Półmetek kadencji 2010 -2014

Zmiany w Radzie Powiatu Sokołowskiego

Podczas obrad XXI Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego dnia 16 stycznia 2012 roku nastąpiła zmiana  powołany został  nowy Przewodniczący  Rady Powiatu Sokołowskiego.
Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu Sokołowskiego został Pan Andrzej Minarczuk.

Nastąpiły również zmiany w na stanowiskach Przewodniczących Komisji Stałych:
Przewodniczącym Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został Pan Radny Jerzy Strzała
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Środowiska został Pan Radny Andrzej Pogorzelski

Powiat Sokołowski "Ambasadorem EFS"

Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach prowadzony przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju „EQUUS” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zorganizował 20 grudnia br. w Siedlcach seminarium informacyjne pod hasłem „QUO VADIS EFS?”. Spotkanie było skierowane do wszystkich instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki z EFS z powiatów: siedleckiego wraz z miastem Siedlce, mińskiego, garwolińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i łosickiego.

 

 


Ideą seminarium było przedstawienie nowej perspektywy finansowania 2014 – 2020, a także podsumowanie stanu wdrażania Programu Kapitał Ludzki w subregionie siedleckim. Celem spotkania było również przedstawienie rezultatów działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach w 2012 roku. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z historią Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat Planów Działania dla komponentu regionalnego PO KL na rok 2013 dla województwa mazowieckiego. Seminarium było też okazją do zaprezentowania projektu systemowego w ramach Działania 6.2 PO KL, realizowanego przez siedlecką Filię WUP w Warszawie pt.: „Czas na biznes”.

 

Podczas seminarium wręczono także wyróżnienia nadające tytuł „Ambasadora EFS” instytucjom, które w roku 2012 wykazały się największym zaangażowaniem w wykorzystanie środków unijnych z EFS w podregionie siedleckim. Statuetka nadaje wysokie znaczenie w lokalnym środowisku i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.


Tegoroczni wyróżnieni:

1. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „IN PLUS”

2. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

3. Powiat Sokołowski

4. Miasto Węgrów

5. Gmina Zbuczyn

6. Miasto Żelechów

źródło: siedlce.roefs.pl

IV Targi Edukacji i Kariery

Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery „Szarada”

odbyły się 30 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Wybór kierunku studiów... Od tej decyzji zależy, czy kolejny etap nauki będzie szansą na rozwój własnych talentów, czy zmarnowanym czasem. Często zdarza się, że przy wyborze kierunku dalszego kształcenia decydująca jest aktualna moda lub brak pomysłu na swoją przyszłość, a nie własne zainteresowania, uzdolnienia i oczekiwania dotyczące profilu kształcenia. Tymczasem jego konsekwencje mają olbrzymi wpływ na przyszłą ścieżkę zawodową. Ważne są też ambicje, motywacja i wiara w sukces, która jest przecież pierwszym warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu. Dlatego do udziału w Targach zaproszono różne uczelnie wyższe i Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim.

Czytaj więcej: IV Targi Edukacji i Kariery

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego

W dniu 23 listopada Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim przeprowadziła ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Na miejsce ćwiczeń wybrano ul. Ząbkowską jako jedną z głównych szlaków komunikacyjnych dojazdu pracowników do jednego z największych sokołowskich zakładów. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 11.00 zgłoszeniem do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Sokołowie Podlaskim o wypadku i osobach poszkodowanych. Na miejsce wypadku Dyżurny PSK skierował zastępy Państwowej Straży Pożarnej jak również Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających sprzęt ratownictwa technicznego.

Czytaj więcej: Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego