Projekty Współfinansowane z Funduszy Unijnych realizowane przez Powiat Sokołowski

W ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa"

 

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Zdalna Szkoła 31.03.2020 - 15.12.2020 69 666,00

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Wsparcie dla Mazowsza 2020 238 291,16
2 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 28.07.2020 - 30.11.2020 91 163,20
3 Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakłdów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 2020 26 819,39

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego 2020 34 999 800,00
2 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego 2018 - 2023 6 836 634,27
3 Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego dla Powiatu Sokołowskiego 2017 - 2020 54 865 341,37
4 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego 2016 - 2018 724 627,35
5 Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu sokołowskiego 2014 - 2015 1 005 532,89
6 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczych w celu zabezpieczenia Powiatu Sokołowskiego przed skutkami katastrof powodziowych i ekologicznych 2009 - 2012 1 117 520,00
7 Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim 2008 - 2012 6 276 607,62

 

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2019 29 419,00
2

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Kol. Hołowienki"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 3 887 961,46
3

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Sabnie"

gmina Sabnie, Powiat Sokołowski

2018 - 2023 10 628 658,54
4

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Łuzki"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 8 091 361,93
5

Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu "Czekanów"

gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski

2016 - 2023 6 629 420,01
6 Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe 2018 24 949,89
7

Jesienny Powiatowy Turniej Piłkarskich

Siódemek o Puchar Starosty Sokołowskiego

2014 24 960,00
8 Powiatowy Dzień Strażaka – Piknik Rodzinny 2014 38 360,00
9 Nadbużańskim szlakiem- stworzenie wirtualnej prezentacji najciekawszych miejsc z terenu LGD w powiecie sokołowskim 2013 - 2014 24 578,00
10 IV Dożynki Powiatowe 2014 24 880,00
11 III Dożynki Powiatowe 2013 24 960,00

 

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Rozwój potencjału służb ratowniczych Polska-Ukraina w ramach wzmacniania infrastruktury transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi

2012 - 2014

3 542 626,08

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Lp

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

1

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie sokołowskim

2013 - 2015

863 000,00

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.

Tytuł projektu

Termin realizacji

Wartość projektu

1 Przyjazny Urząd 2011 - 2013 340 794,72
2 Podniesienie Kwalifikacji Zawodowych i Rehabilitacja Zdrowotna Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym 2008 - 2014 700 000,00 rocznie
3 Stop wykluczeniu II 2012 48 590,00
4 Stop wykluczeniu 2012 48 590,00
5 Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych 2012 49 950,00
6 Warsztaty twórczo - poznawcze osób niepełnosprawnych w DPS w Wirowie 2012 49 950,00
7 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 2012 - 2013 49 990,00
8

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – I  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

2012 49 990,00
9 Nowa jakość urzędów JST – usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej Powiatu Sokołowskiego 2010 - 2012 640 111,50
10 Szkolenie Dowódców OSP – szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 2012 42 890,00
11 Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kompetencji pracowników przedsiębiorstw z powiatu sokołowskiego 2012 - 2013 499 315,00
12 Wsparcie wdrażania Planu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2011 - 2013 2 346 077,46
13 Edukacja sokołowskich strażaków w zakresie ratownictwa wodnego 2011 Do 50 000,00
14 Szkoląc strażaków przeciwdziałamy wykluczeniu 2011 Do 50 000,00
15 Podnosząc kwalifikacje wzmacniamy bezpieczeństwo powiatu sokołowskiego 2012 49 988,00
16 Szansa na nowe jutro 2011 Do 50 000,00
17 Kwalifikacje szansą na lepsze jutro 2011 50 000,00
18 Profesjonalne kadry regionu – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców powiatu sokołowskiego 2010 - 2011 559 092,03
19 Wyszkoleni strażacy - bezpieczni mieszkańcy 2010 Do 50 000,00
20 Jesteśmy po to by wzajemnie sobie pomagać w podróży zwanej życiem 2010 - 2011 277 015,00
21 Edukacja ratownicza strażaków ochotników powiatu sokołowskiego 2010 49 992,00
22 Bezpieczny Powiat - edukacja strażaków ochotników powiatu sokołowskiego 2010 Do 50 000,00
23 Udany Start 2010 49 175,00
24 Nauczymy Cię jak zaplanować swoją przyszłość zawodową 2010 - 2011 1 245 235,00
25 Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2010 50 000,00
26 FLIS- Forum Lokalnych Inicjatyw Społecznych na rzecz rynku pracy i zasobów ludzkich w powiecie sokołowskim 2010 36 201,00
27 Wykwalifikowani nauczyciele gwarantem jakości kształcenia w szkołach powiatu sokołowskiego 2009 - 2012 1 116 072,00
28 Podniesienie procesu jakości kształcenia w zawodzie hotelarz 2009 - 2010 202 577,77
29 Logistyk – zawód przyszłości 2009 - 2010 693 935,00
30 Lokalna Grupa Działania Powiatu Sokołowskiego 2009 50 000,00