Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Czwartego grudnia odbyła się XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu. Podczas obrad zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacje z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Głównym celem nadzwyczajnej sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu. Rolę tego ośrodka na terenie Powiatu Sokołowskiego pełnić będzie Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Program „Za życiem” będzie realizowany w latach 2017-2021 i w całości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie  z porozumieniem kwota dotacji na lata 2017 - 2021 wyniesie 640 680,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W dalszej części radni podjęli jednogłośnie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.