NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „SOKÓŁ”

8 grudnia br. w sali konferencyjnej Powiatu Sokołowskiego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ”. W zebraniu wzięło udział 119 członków klubu. Liczną grupę stanowiła młodzież sokołowskich szkół: Zespołu Szkół Salezjańskich, Liceum Ogólnokształcącego, SP NR 6 i najliczniejsza reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego.

Zgromadzonych członków  klubu oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu KSS „SOKÓŁ” Piotr Adamczuk. Na Przewodniczącego zebrania wybrano wieloletniego członka klubu Marcina Pasika Wójta Gminy Sokołów Podlaski. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęto szereg uchwał, między innymi:

•                   Nadano najstarszym członkom klubu godność  Członka Honorowego, zmieniono treść statutu nadając mu nowe brzmienie umożliwiające zmianę działalności klubu na działalność pożytku publicznego.

W czasie zebrania głos zabrał Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk oraz Burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula. Obaj Panowie są gorącymi zwolennikami propagowania strzelectwa sportowego w naszym regionie, są również członkami klubu i  uczestniczą w zawodach strzeleckich osiągając dobre wyniki.

   Starosta Leszek Iwaniuk w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju sportu strzeleckiego wśród młodzieży sokołowskich szkół. Wspólnie z Małgorzatą Baranowską dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 byli pomysłodawcami i organizatorami klas mundurowych, w których podczas nauki uczniowie uczęszczają na zajęcia strzeleckie odbywające się na strzelnicy szkolnej powstałej właśnie dzięki Staroście. Podczas 3 lat funkcjonowania klas mundurowych 79 uczniów wstąpiło do KSS „SOKÓŁ” i uzyskało uprawnienia do posługiwania się bronią palną. Starosta poinformował zgromadzonych, że właśnie w oparciu o innowacje pedagogiczne klas mundurowych powstał projekt budowy pod Sokołowem Podlaskim odkrytej strzelnicy 100 metrowej z zapleczem do strzelań z broni długiej. Swoją pomoc w pozyskaniu terenu od skarbu państwa pod ww. strzelnicę obiecał burmistrz Miasta Sokołów Bogusław Karakula, który już wielokrotnie wspierał klub w różnych działaniach. To z inicjatywy burmistrza wymieniono przeciekający dach na strzelnicy przy ul. Lipowej oraz zagospodarowano teren dookoła budynku. Bogusław Karakula poinformował zebranych o rozpoczęciu przedsięwzięcia rozbudowy istniejącej już strzelnicy o kolejne 5 torów 50 metrowych z własną kotłownią, co pozwoli na odbywanie treningów strzeleckich przez cały rok ze wszystkich rodzajów broni sportowej.

   Prezes Zarządu KSS „SOKÓŁ” Piotr Adamczuk w imieniu zgromadzonych złożył podziękowania dla osób, które w ostatnich latach znacząco przyczyniły się do rozwoju klubu,  a co za tym idzie strzelectwa sportowego w naszym regionie. Jako dowód uznania Statuetki „Złotych Sokołów” otrzymali: Leszek Iwaniuk – Starosta Sokołowski, Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Małgorzata Baranowska - dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Sokołowie Podlaskim, Marcin Pasik – Wójt Gminy Sokołów Podlaski, Zbigniew Paczóski właściciel Sieci sklepów TOPAZ oraz Mariusz Złotkowski właściciel firmy AGK Złoty.

   Po podziękowaniu  odbyła się dekoracja  zawodników, którzy podczas zawodów strzeleckich w II półroczu 2017 r. uzyskali najlepsze wyniki. Nowością w tym roku była tzw. LIGA „SOKOŁA”. Podczas Zawodów Strzeleckich Liga Sokoła 2017r. zawodnicy rywalizowali o Puchar Prezesa KSS Sokół. Spośród sześciu edycji zawodów punktowane były trzy najlepsze starty w poszczególnych  konkurencjach (pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin pneumatyczny, strzelba gładko lufowa).

Statuetki złotych, srebrnych I brązowych „Sokołów” wręczał Prezes KSS „SOKÓŁ” Piotr Adamczuk.

 Tytuł najwszechstronniejszych strzelców  KSS “SOKÓŁ” w 2017r. przypadł:

1. Magdalenie Pawluk: 13 złotych medali, 4 srebrne i 1 brązowy

2. Piotrowi Gawłowskiemu: 6 złotych medali, srebrnych i 1 brązowy

3. Krzysztofowi Filipiak: 5 złotych medali, 4 srebrne i 5 brązowych

Najlepszymi strzelcami wśród młodzieży zostali: Przemysław Kucharek – 85 pkt. – ZS Nr 1,Julia Bielińska - 84 pkt. – SP Nr 6,Mikołaj Rydzewski - 82 pkt. -  ZS Salezjańskich i  Aneta Pogorzelska - 82 pkt. – I LO.

Tego dnia wręczane były także puchary i medale z przeprowadzonych ostatnio zawodów strzeleckich.

Klasyfikację najlepszych strzelców „LIGI SOKOŁA 2017” oraz wyniki wszystkich zawodów strzeleckich organizowanych przez sokołowski klub w 2017 roku można prześledzić na stronie internetowej klubu: www.ksssokol.plw  zakładce „Terminy zawodów 2017”.