Konwent Powiatów

W dniach 14-15 grudnia br. na terenie Powiatu Sokołowskiego w Sali Konferencyjnej Pałacu Ossolińskich w Sterdyni miał miejsce Konwent Starostów. Gospodarzem był Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk. W dyskusji jako pierwszy zabrał głos Rudolf Borusewicz – dyrektor Związku Powiatów Polskich, który omówił procesy legislacyjne i efekty znaczących ustaw dotyczących zmian o regionalnych izbach obrachunkowych, okołobudżetowej dotyczącej środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP oraz oświatowej. 

Na pytania starostów, głównie dotyczących oświaty odpowiadała Katarzyna Michałka – Liszka specjalista, radca prawny Związku Powiatów Polskich. O podpisanych umowach i planach na przyszły rok informował Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto dyskutowano nad bieżącymi problemami, z którymi borykają się starostowie w poszczególnych powiatach. Oprócz starostów Konwent m.in.  zaszczycił swoją obecnością Zdzisław Siepiera – Wojewoda Mazowiecki i Ewa Janina Orzełowska  Marszałek Województwa Mazowieckiego. Konwent był także okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych oraz podzielenia się opłatkiem. W imieniu bp. Antoniego Dydycza życzenia składał i dzielił się opłatkiem Dyrektor CARITAS Łukasz Gołębiewski. Spotkanie opłatkowe uświetnił Zespół Pieśni i Tańca SOKOŁOWIANIE.