Stypendyści Rady Powiatu Sokołowskiego za rok szkolny 2016/2017

Stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego I stopnia:

Jakub Lachowski za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Jakub Jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim. 

W roku szkolnym 2016/2017 Jakub zdobył Grand Prix na XI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej oraz I miejsce  w kategorii ‘solo” i  Grand Prix na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej zorganizowanym w ramach Festiwalu Języka Rosyjskiego w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz tytuł laureata XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniana 2017”.

Kacper Potocki za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Kacper jest uczniem klasy IV Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. W roku szkolnym 2016/2017 Kacper został laureatem II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz finalistą I Ogólnopolskiej Olimpiady spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet  Gdański.

Stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego II stopnia:

Anna Niemierka za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich w roku szkolnym 2016/2017. Anna jest uczennicą I klasy Szkoły Zawodowej  (w zawodzie kucharz) w Zespole Szkól Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim. Ania jest uczennicą, która wyróżnia się swoimi osiągnięciami w nauce, dodatkowo charakteryzuje ją wzorowe zachowanie. Ania ukończyła gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 otrzymując świadectwo z wyróżnieniem,                  z powodzeniem przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego uzyskując bardzo dobre wyniki.

Roksana Malinowska za szczególnie wyróżniające się wywiązywanie z obowiązków uczniowskich w roku szkolnym 2016/2017. Roksana jest uczennicą I klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkól Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Roksana dała się poznać jako wzorowa uczennica. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych jej zdań, jest pracowita i obowiązkowa. Reprezentuje klasę i szkołę w olimpiadach sportowych, festiwalach i przeglądach. Roksana zawsze służy pomocą innym, dba o bezpieczeństwo swoje  i kolegów. Jest wzorową uczennica godną naśladowania.

Olga Maria Gąsowska za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Olga jest uczennicą klasy III I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. W roku szkolnym 2016/2017 Olga zdobyła I miejsce w Turnieju Wojewódzkim 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii Teatr Jednego Aktora oraz wyróżnienie II stopnia w 62  Finale Turnieju Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 otrzymały uczennice:Maria Maleszewska, Julia Jedlińska,  Patrycja Magdalena Bogusz, Paulina Młynarczuk, Magdalena Szkop,  Gabriela Świętochowska uczęszczające do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. W roku szkolnym 2016/2017 jako zawodniczki drużyny piłki koszykowej dziewcząt I Liceum zdobyły VI miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Kobiet LICEALIADA (zawodach organizowanych przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego).