Z myślą o uczniach

Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim podpisał umowę o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie

19 stycznia 2018 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej Patronatem Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

Ze strony uczelni umowę podpisał prof. dr hab. Jarosław Gryz, prorektor do spraw studenckich Akademii Sztuki Wojennej, a ze strony Zespołu Szkół Nr 1 – Pani Małgorzata Baranowska – Dyrektor Zespołu.

Patronat zakłada korzystanie uczniów Zespołu z zasobów intelektualnych Akademii Sztuki Wojennej, współudział pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych. Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię i  wydziały, a w ich ramach instytuty i katedry. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo – dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie uczelni lub w Zespole Szkół Nr 1. Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej. Mają również możliwość korzystania z zasobów materialnych uczelni, tj. zbiorów biblioteki uczelnianej  udostępnianych w czytelni.