Z ostatniej Sesji Rady Powiatu

 29  stycznia odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu podczas której ostała przedstawiona informacja z  wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Ponadto radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w związku z wejściem od stycznia 2018 roku Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta Siedlce i subregionu siedleckiego”. Rada zatwierdzenia plany pracy komisji stałych i sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu Sokołowskiego za 2017r. Rada przyjęła protokoły z  XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu. 

       Podczas sesji odchodząca z piastowanego stanowiska, dyrektor ZPZOZ Ewa Wojciechowska odczytała pismo skierowane do pracowników, pacjentów i mieszkańców Powiatu Sokołowskiego podsumowujące 5 lat pracy. Za całokształt pracy otrzymała podziękowania od Zarządu Powiatu i okolicznościowy bukiet kwiatów.