Pożegnanie dyrektor SPZOZ

Kariera zawodowa dyrektor Ewy Wojciechowskiej koncentruje się wokół służby zdrowia. Zaczynała pracę jako pielęgniarka, pełniła też funkcję Kierownika Biura Rejestru Usług Medycznych, Sekcji Organizacji i Nadzoru oraz Sekcji Statystyki Medycznej w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim. W 2006 r. po wygranym konkursie podjęła pracę w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Delegaturze w Siedlcach jako Kierownik Delegatury.

W SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim pracowała ostatnich pięć lat, od listopada 2012 r., kiedy to ogromne doświadczenie zawodowe pozwoliło jej wygrać postępowanie konkursowe. W czasie jej pracy przeprowadzono restrukturyzację  i zmieniono sposób zarządzania. Już po dwóch latach udało się zmniejszyć koszty szpitala o 10 mln złotych.

Jedną z ważniejszych inwestycji było wdrożenie systemu e-zdrowie w ramach dofinansowania uzyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Pozwoliło to na przeprowadzenie kompleksowej informatyzacji SP ZOZ, która ma na celu podniesienie jakości opieki nad pacjentem i usprawnienie pracy całej instytucji. 

Przeprowadzony został także projekt pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim”. Program ten został zrealizowany z tzw. funduszy norweskich, w ramach którego wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania i oświetlenie, zmodernizowany węzeł cieplny i zamontowane kolektory słoneczne. 

Przez okres tych pięciu lat SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim przeszedł wiele zmian, m. in. przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody, przeniesiono bakteriologię do wyremontowanych pomieszczeń, wprowadzono płatny parking przed szpitalem, powstała nowa sala konferencyjna z zapleczem socjalnym, przeniesiono ZOL z Wyroząb do szpitala, utworzono Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób 65+ z pieniędzy Unii Europejskiej, odzyskano możliwość leczenia udarów na Oddziale Neurologicznym.

W chwili obecnej zostały złożone wnioski unijne dotyczące 4 projektów: modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego, utworzenia pracowni endoskopii, doposażenia POZ i AOS, utworzenia SOR, na łączną kwotę ok. 14 mln złotych.

Dyrektor Ewa Wojciechowska zostawia SP ZOZ w dobrej kondycji finansowej. Rok 2017 zakończył się dla szpitala wynikiem ok. + 800 000 złotych.