Najlepsi hodowcy nagrodzeni

8 marca w Sterdyni odbyło się spotkanie z hodowcami bydła z terenu Powiatu Sokołowskiego, na którym zostały podsumowane wyniki oceny wartości użytkowej bydła osiągnięte w 2017 roku. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawiciele starostwa, wójtowie gmin, najlepsi hodowcy bydła z terenu powiatu oraz przedstawiciele jednostek współpracujących z hodowcami.

      Głównym tematem spotkania było przedstawienie wyników prowadzonej oceny wartości użytkowej bydła mlecznego uzyskanych w 2017 roku.

      Najlepsze wyniki osiągnęli hodowcy z gmin: Bielany - Wojciech Mazurek zam. Kożuchów, Leszek Nasiłowski zam. Brodacze, Zdzisław Kożuchowski  zam. Kożuchów, Tadeusz Stelęgowski zam.  Kudelczyn; Kosów Lacki - Krzysztof Pogorzelski zam. Wólka Dolna i Nasiłowski Łukasz zam. Wólka Dolna; Repki -  Dariusz Nasiłowski  zam. Skwierczyn Dwór; Sokołów Podlaski - Marek Pogorzelski  zam.  Kostki i Alina Strus zam. Brzozów Kol; Sterdyń - Katarzyna Zakrzewska  zam. Dzięcioły Dalsze.

      Dziesięciu najlepszym hodowcom z Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk ufundował drobne upominki oraz dyplomy dziękując za ciężką pracę i trud włożony w uzyskanie tak dobrych wyników w produkcji mleka.

    Cieszy fakt, że co roku przybywa w Powiecie Sokołowskim rolników mających bardzo wysokie osiągnięcia w hodowli bydła, które są znaczące zarówno w Województwie Mazowieckim jak i w kraju.

Nagrodzonym graulujemy.