Święto Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Tradycyjnie w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia, pracownicy, podopieczni, wolontariusze oraz ludzie wspierający dzieła Caritas spotkali się w Sokołowie Podlaskim na swoim święcie.

       Cześć oficjalna miała miejsce w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ks Łukasz Gołębiewski – witając zebranych powiedział, że  ,,Pomagając innym, pomagamy sobie, uszlachetniając swoją duszę”, chcąc w ten sposób docenić okazaną pomoc, oraz zachęć do dalszej współpracy.

       Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: księża na czele z ks. bp Tadeuszem Pikusem, ks. bp Antonim Dydyczem oraz ks. Krzysztofem Sroka, wicedyrektorem Caritas Polska,  przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, banku i urzędów, z którymi Caritas współpracuje i dzięki których wsparciu możliwa jest tak szeroko zakrojona działalność na rzecz drugiego człowieka. Nie zabrakło Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, terapeutów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powiat Sokołowski reprezentowała wicestarosta Marta Sosnowska, która podziękowała za dobrą współpracę  i podkreśliła wielorakość działań Caritas na rzecz drugiego człowieka i oddania w podejmowanych działaniach. Nadmieniła również o wsparciu przez Zarząd Powiatu m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych i przekazaniu budynku za symboliczną złotówkę w Wirowie budynku na działalność Domu Dziecka RAFAEL.

       Podczas uroczystości dyrektor ks. Łukasz Gołębiewski otrzymał honorową odznakę ,,Primus In Agendo”, przyznaną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wręczono trzy statuetki ,,Pro Christo” za szczególne zasługi na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej i trzynaście wyróżnień dla osób wspierających działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej tytułem „Przyjaciel Caritas”. Taki tytuł otrzymał Leszek Iwaniuk - starosta sokołowski. Galę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w Sokołowie Podlaskim, podopiecznych Programu Skrzydła oraz członków Szkolnych Kół Caritas oraz stoiska prac artystycznych wykonanych przez podopiecznych Caritas. 

Uroczystość obchodów Święta Caritas została zwieńczona Mszą św. w sokołowskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. bp Tadeusza Pikusa.