IX Targi Pracy, Edukacji i Kariery „Szarada”

13 kwietnia pod patronatem starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbyły się Targi Pracy, Edukacji i Kariery „Szarada”. Ta cykliczna impreza zgromadziła na hali sportowej uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, doradców zawodowych, pracodawców oraz osoby bezrobotne, a także zainteresowane poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji.

 Hala sportowa na kilka godzin stała się miejscem, w którym z jednej strony pojawili się uczniowie i tegoroczni maturzyści, czyli ludzie młodzi, którzy już za chwilę będą stawać przed ważnymi życiowymi wyborami takimi jak wybór kierunku studiów  i odpowiedniej uczelni. Z drugiej strony w „Szaradzie” wzięli udział przedstawiciele kilkunastu uczelni wyższych, szkół policealnych oraz ośrodków szkoleniowych, którzy zyskali możliwość prezentacji oferty edukacyjnej reprezentowanych przez siebie jednostek i zaproszenie do siebie przyszłych studentów, słuchaczy i kursantów. Swoje stanowiska na Targach prezentowali również lokalni przedsiębiorcy, zakłady pracy, instytucje oraz biura pośrednictwa pracy, dzięki czemu osoby bezrobotne mieli możliwość znalezienia zatrudnienia, czy też poznania oczekiwań
i wymogów potencjalnego pracodawcy. Odwiedzający „Szaradę” mieli także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi.                                                           

W trakcie trwania targów odbyło się także, pierwsze z planowanego cyklu szkoleń dla dyrektorów oraz kierowników placówek oświatowych i samorządowych Powiatu Sokołowskiego, dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W spotkaniu wzięła udział wicestarosta Marta Sosnowska. Wykład poprowadził Grzegorz Cieślak, ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Colegium Civitas.                                                                            

Kolejne szkolenia dla nauczycieli, pracowników administracji oraz uczniów zorganizowane będą we współpracy
z  Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim  w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia.