Sesja Rady Powiatu

 7 maja odbyła się XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego podczas której została przedstawiona informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Rada podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu.

 W związku z rezygnacją trzech członków z sześcio osobowej komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie  dyrektora Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Rada Powiatu Sokołowskiego uzupełniła skład osobowy. Teraz komisja liczyć będzie 5 osób: radna Longina Oleszczuk, radny Wojciech Jańczuk, wójt gminy Jabłonna Lacka Wiesław Michalczuk, lekarz Ryszard Przybylski oraz wicestarosta Marta Sosnowska, która będzie przewodniczyć komisji.
W głosowaniu nad każdą z tych kandydatur za było10 radnych, a 7 wstrzymało się od głosu. Komisja może już kontynuować procedury do konkursu na wyłonienie dyrektora SPZOZ.