Ruszają kolejne rozbudowy ulic w ramach RIT

W dniu 6 czerwca została podpisana umowa na „Rozbudowę ulicy Piłsudskiego, Ks. J. Bosco, Bartoszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz Wojska Polskiego z budową kanalizacji deszczowej: ROBOTY BITUMICZNE z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie”  Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”.

Planowany termin wykonania robót to 31.10.2018 r.