70 lecie Naszej Szkoły

 Plakat informacyjny dotyczący jubileuszu I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej -  Curie