Podpisany Akt Notarialny

Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk 12 czerwca podpisał akt notarialny, którym przekazał Województwu Mazowieckiemu ponad 48 hektarów gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej we wsiach Trzciniec Mały, Telaki, Dybów i Sągole gmina Kosów Lacki pod budowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski.

Na uroczystym podpisaniu aktu notarialnego stawili się upoważnieni przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedzialni za drogi wojewódzkie m.in. na terenie Powiatu Sokołowskiego: Mariusz Kozera pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji oraz Tomasz Grzechnik – Dyrektor Rejonu Drogowego Węgrów-Siedlce.

Wśród gości obecni byli również przedstawiciele samorządów gminnych na terenie których planowana jest inwestycja tj. Wójt Gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik oraz Longina Oleszczuk – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Starosta Leszek Iwaniuk powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował samorządom za współpracę i pomoc w uzyskaniu zgody na przekazanie gruntów Skarbu Państwa. Wyjaśnił, że jako starosta już dawno przekazałby grunty po zlikwidowanej linii kolejowej pod nową drogę, ale sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego gruntów Skarbu Państwa wymagało zgody Wojewody Mazowieckiego. Pozyskanie jej zajęło ponad półtora roku rozmów popartych liczną korespondencją pomiędzy Wojewodą, Urzędem Marszałkowskim i Starostwem. Podziękował również  za zaangażowanie i pomoc w uzyskaniu zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki Janowi Słomiakowi oraz mieszkańcom gminy Kosów Lacki.

Po uroczystym podpisaniu aktu zabrali głos:

  -  Mariusz Kozera wspominał początki i problemy związane z budową zakończonego już odcinka drogi 627 Małkinia- Kosów Lacki. Poinformował, że bazując na dotychczasowych doświadczeniach Zarząd Województwa Mazowieckiego uzależnił kontynuowanie inwestycji od wcześniejszego pozyskania pod nią gruntów. Dodał, że inwestycje na które samorządy dobrowolnie przekazują grunty stają się priorytetem dla Województwa Mazowieckiego, a przetargi na dokumentację projektową odcinka Kosów Lacki –Sokołów Podlaski zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2018r. Termin rozpoczęcia budowy uzależniony jest od uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Podkreślił również wartość bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządami, szczególnie z Panem Starostą.

- Marcin Pasik, Wójt Gminy Sokołów Podlaski podziękował przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za inne realizowane bądź planowane do realizacji inwestycje na terenie Gminy Sokołów Podlaski. Na pytania zadane przez przedstawicieli prasy odnośnie przekazania przez gminę gruntów pod kolejny odcinek planowanej drogi wyjaśnił, że Gmina Sokołów Podlaski pracuje nad odzyskaniem prawa użytkowania wieczystego ostatnich trzech działek, po których miałaby przebiegać przedmiotowa inwestycja. Zgodnie z wyjaśnieniami wójta, Urząd Gminy Sokołów Podlaski planuje zakończyć rozmowy w tej sprawie do końca czerwca bieżącego roku, tak, by jak najszybciej Gmina mogła przekazać Województwu Mazowieckiemu swoje prawa do gruntów, po których planowany jest przebieg drogi nr 627.

 -  Longina Oleszczuk podkreśliła wartość dobrej współpracy pomiędzy samorządami i podziękowała obecnym gościom oraz członkom Zarządu Województwa Mazowieckiego za osobisty wkład w rozpoczęcie tej inwestycji. Podkreśliła, że budowa nowego przebiegu drogi nr 627 znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kosów Lacki. Podziękowała również staroście Leszkowi Iwaniukowi i członkom Zarządu Powiatu za półtoraroczny wysiłek i prace skutkujące podpisaniem aktu notarialnego.