Podsumowano działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych

14 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbył się  pięćdziesiąty czwarty Zjazd Rejonowego Związku Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Sokołowskiego oraz  dziewięćdziesiąta pierwsza  rocznica powstania Spółek Wodnych w Sokołowie  na którym zostały podsumowane wyniki  osiągnięte  w 2017 roku.

       W zjeździe udział wzięli:  wicestarosta   Marta Sosnowska , wójtowie gmin, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie , delegaci 7 Gminnych Spółek Wodnych działających w powiecie  (GSW Bielany ,GSW Kosów Lacki, GSW Jabłonna Lacka, GSW Repki, GSW Sabnie, GSW Sokołów Podl., GSW Sterdyń ).

       Zgodnie z ustawą Prawo Wodne jak i Statutem RZSW głównym zadaniem Spółek Wodnych jest utrzymanie  urządzeń melioracyjnych w pełnej sprawności technicznej .

Na terenie powiatu jest zmeliorowanych  24523,54 ha użytków rolnych.

Spółki wodne konserwują 2883 szt. studzienek drenarskich,1762 szt. przepustów,71 szt. przepusto-zastawek, 2709 szt. wylotów umożliwiających sprawne działanie urządzeń melioracyjnych. 

      W okresie wiosennym prowadzone były naprawy drenowania oraz usuwanie uszkodzeń spowodowanych spływami wody (jesienno-wiosennej).

W 2017 roku RZSW wykonał  227 km konserwacji bieżącej, 65 km konserwacji gruntownej rowów oraz 857 szt. napraw drenowania.

Wykonanie tych prac było możliwe dzięki składkom płaconym praz członków spółek wodnych , pomocy Rejonowego Związku Spółek Wodnych  jak również  Starostwa Powiatowego kierującego bezrobotnych do prac konserwacyjnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz dotacji z budżetu państwa .             

      Uczestnicy zjazdu  poruszyli problem niekontrolowanego rozrostu populacji zwierząt chronionych tj. bobrów, dzików oraz szkód przez nich wyrządzonych.

    Na zakończenie wicestarosta Marta Sosnowska podziękowała za duże zaangażowanie i wkład pracy członków Spółek Wodnych, pracowników Rejonowego Związku Spółek Wodnych  na rzecz należytego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych,  które są wspólnym dobrem i działają na zasadzie naczyń połączonych.  Życzyła dalszego rozwoju i sukcesów.