Zakończenie Roku Szkolnego

22 czerwca 2018 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokołowski   tj. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie, Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, odbyły się  uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W tym bardzo ważnym dla każdej społeczności szkolnej wydarzeniu,wzięli udział zaproszeni goście i rodzice uczniów. We wszystkich szkołach został odczytany list przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu Sokołowskiego skierowany do uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców.

W Zespole Szkół Nr 1, Powiat Sokołowski reprezentowała kierownik Wydziału Oświaty Pani Eleonora Miszkiel, która odczytała list iw tym szczególnym dniu, pogratulowała nauczycielom i uczniom sukcesów dydaktyczno - wychowawczych, podziękowała  pracownikom za trud, wysiłek i pracę na rzecz placówki,życząc wszystkim słonecznychi bezpiecznych wakacji.