Badanie stanu ichtiofauny Zbiornika Niewiadoma

 W nawiązaniu do inicjatywy Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim i dwóch odbytych potkaniach w Starostwie zainteresowanych problemem śniętych ryb na zbiorniku Niewiadoma w dniach 20-21 czerwca grupa ichtiologów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przeprowadziła monitoring stanu ichtiofauny w Zbiorniku Niewiadoma.

 Po południu 20 czerwca z użyciem atestowanego elektrycznego narzędzia połowowego obłowiono dwa kilometry linii brzegowej. W godzinach wieczornych wystawiono 3 panele sieci stawnych o różnych rozmiarach oczek. Po 8 godzinnym czasie ekspozycji sieci zebrano, a złowione ryby zmierzono i zważono. Złowiono w sumie 14 gatunków ryb. Uzyskano wydajność połowową w wysokości ponad 18 kg /sieć, co świadczy o ogromnej biomasie ryb w badanym zbiorniku.  Na podstawie uzyskanych wyników sporządzony zostanie raport opisujący rybostan zbiornika, który będzie podstawą wypracowania kierunków działań które ograniczą w przyszłości przypadki śnięcia ryb.