Kolejna Sesja Rady Powiatu

 

2 lipca odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny przedstawiła wicestarosta Marta Sosnowska.

Podjęto uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Powiatu Sokołowskiego, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Powiatu Sokołowskiego, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego, w sprawie powierzenia Gminie Bielany wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2018-2029 i wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej Powiatu.

Ponadto Rada Powiatu podjęła stanowisko w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Nie została podjętą uchwała w sprawie wynagrodzenia starosty. W tym miejscu starosta Leszek Iwaniuk oznajmił, iż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja  2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowychpoleci pani skarbnik obniżenie swojego wynagrodzenia do wysokości określonej w w/w rozporządzeniu.

Jak zwykle najbardziej drażliwym punktem obrad był stan dróg na terenie Powiatu i przestrzeganie Statutu Rady Powiatu Sokołowskiego. Na zakończenie sesji Rady Powiatu Sokołowskiego przewodniczący Jarosław Puścion przeczytał fragmenty anonimu, jaki otrzymał pod adresem swoim i swojej rodziny.