Zbigniew Deja dyrektorem sokołowskiego SP ZOZ

Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim i w wyniku dokonanych przez nią ustaleń na powyższe stanowisko został wybrany mgr inż. Zbigniew Deja. Zarząd Powiatu Sokołowskiego podjętą w dniu 18.06.2018 r. uchwałą zaakceptował wybór Komisji Konkursowej i stosunek pracy z Dyrektorem został nawiązany.

Zbigniew Deja jest specjalistą, który zarządzaniem służbą zdrowia zajmuje się od wielu lat. Ma 47 lat, jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej, skończył też studia podyplomowe w zakresie ekonomii – specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. W SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim będzie odpowiadał za zarządzanie Zakładem oraz za zapewnienie sprawności w jego organizacji i funkcjonowaniu.

Od 1 lutego 2018 r. Zbigniew Deja pełnił obowiązki Dyrektora SP ZOZ-u w Sokołowie Podlaskim. Zarząd Powiatu jest zadowolony z dotychczasowej współpracy z p. o. Dyrektorem i życzy mu wielu sukcesów w nowym miejscu pracy, liczy na dobrze układającą się dalszą współpracę oraz oferuje wszelkie możliwe wsparcie dla inicjatyw i działań podejmowanych przez Dyrektora w celu szeroko rozumianego rozwoju sokołowskiego szpitala.

Zbigniew Deja do kwietnia 2017 r. był dyrektorem szpitala w Iłży. Został odwołany ze stanowiska przez starostę radomskiego, ponieważ sprzeciwił się połączeniu szpitali w Iłży i  Pionkach. W grudniu 2017 r. startował w konkursie na dyrektora szpitala w Starachowicach.