Wyróżnienii rolnicy

Starosta  Leszek Iwaniuk i przewodniczący Rady Powiatu  Jarosław Puścion wręczyli statuetki i grawertony trzem właścicielom wyróżniających się gospodarstw rolnych z terenu Gminy Sabnie:

-  Urszuli i Wojciechowi Osipiakom

 Państwo Osipiakowie gospodarstwo prowadzą od 1993 r. . Powierzchnia to 76 ha gruntów ornych i 20 ha dzierżawionych. Produkcja oparta jest na zbożach paszowych oraz rzepaku. Główny dział produkcji w gospodarstwie to trzoda chlewna. Posiadają 500 macior produkcyjnych oraz 2500 miejsc tuczowych. Od kilku lat pracują z dwoma synami z dużym zaangażowaniem i cały czas gospodarstwo się rozwija.

-  Barbarze i Grzegorzowi Chomka

 Państwo Chomkowie własne gospodarstwo rolne posiadają od 1998 r. Gospodarują na  45 hektarach, 42 ha to grunty własne i 5 ha  dzierżawy, na których uprawiają rzepak, pszenicę i kukurydzę.  Gospodarstwo zajmuje się również produkcją zwierzęcą, jest to hodowla świń w cyklu otwartym. Polega ona na zakupie warchlaków w wadze 20-30 kg i tuczu ich do wagi ok. 120 kg .  Roczna produkcja tuczników to ok. 8, 000 sztuk.

W celu osiągnięcia  w gospodarstwie dobrych wyników produkcyjnych, starają się wprowadzać nowe technologie poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń, jak również coraz bardziej wydajnego materiału genetycznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

  -  Marzenie i Sławomirowi Hardejewiczom

Państwo Hardejewiczowie gospodarują na 115 ha. Prowadzą produkcję rzepaku, zboża oraz kukurydzy. Wspólnie z dziećmi prowadzą chów brojlerów. Działalność hodowlaną rozpoczęli w 2009 roku od budowy kurnika o powierzchni 1300 m2. W latach 2014-2016 powiększyli działalność o wybudowanie kolejnych siedmiu kurników. Obecnie maksymalna obsada w cyklu 6-cio tygodniowym wynosi ok. 400 tyś. sztuk.