Podziękowania i akty mianowania dla sokołowskiej policji

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji w Sokołowie Podlaskim uczczono 100 rocznicę odzyskania Niepodległości oraz 99 rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystość poprowadził nadkom. Dariusz Błoński i podkom. Sławomir Tomaszewski. Na Święto Policji przybyło wielu gości m.in. poseł Marek Sawicki, starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk, wicestarosta Marta Sosnowska oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu Sokołowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, a także prezesi.

W imieniu Zarządu Powiatu Sokołowskiego Starosta Leszek Iwaniuk przekazując pamiątkowy grawerton złożył wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz ich rodzinom najserdeczniejsze  życzenia: zdrowia wszelkiej pomyślności, ludzkiej życzliwości i zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym, by obowiązki były źródłem satysfakcji, a wykonywana służba była bezpieczna i spokojna. Podziękował także za podejmowany wysiłek, trud i zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania ładu i porządku publicznego.

Podczas tegorocznej uroczystości na wyższy stopień służbowy zostało awansowanych 31 policjantów, pełniących służbę na terenie Powiatu Sokołowskiego. Akty mianowania wręczał Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Wiesław Nasiłowski w towarzystwie posła Marka Sawickiego. Komisarzem policji został podkom. Tomasz Rymuza. Stopnie aspirantów sztabowych policji otrzymali służący dotychczas w stopniu starszego aspiranta: Wojciech Antoniak, Krzysztof Ciach, Sylweriusz Kryczka. Starszymi aspirantami policji zostali aspiranci: Marcin Dmowski, Sylwester Rogoziński i Sławomir Skomorucha, zaś aspirantem policji – młodszy aspirant Paweł Kobyliński. Awans na stopień młodszego aspiranta uzyskali sierżanci sztabowi: Emil Trusiak, Tomasz Nowotniak, Piotr Kondraciuk i Cezary Rosocha. W stopniu sierżanta sztabowego służyć będą dotychczasowi starsi sierżanci: Robert Anulewicz, Patryk Gryczewski, Maciej Królikowski, Katarzyna Pieńkowska, Dominika Rozbicka, Szymon Strzała i Aleksandra Suchożebrska. Starszymi sierżantami zostali sierżanci Paweł Sidor i Piotr Zienkiewicz, zaś sierżantami policji starsi posterunkowi: Sylwester Bazyluk, Kamil Sikorski, Kamil Krasnodębski, Marcin Szurowski, Leszek Ufnal i Izabela Nowotniak. Na stopień starszego posterunkowego awansowali posterunkowi: Jacek Sikorski, Aneta Jadczuk, Daniel Wojtczuk i Michał Gajewski. Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim nadał brązowe odznaki. Otrzymali je: podinsp. Zbigniew Pilip, nadkom. Dariusz Błoński, kom. Krzysztof Socha, asp. szt. Dariusz Maksimiak, asp. szt. Wojciech Wrzesień, asp. szt. Mirosław Siemieniuk, asp. szt. Sylweriusz Kryczka, st. asp. Marcin Dmowski, asp. Radosław Malinowski, asp. Łukasz Mątkiewicz, mł. asp. Sylwester Sawicki, mł. asp. Adam Krystoszyk.

Podczas obchodów Święta Policji zgromadzeni mogli obejrzeć radiowozy będące na wyposażeniu Policji. Ponadto został zorganizowany punkt, gdzie można było otrzymać informacje dotyczące pracy w Policji.