OBWIESZCZENIE - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kobylany Górne – Włodki”

OBWIESZCZENIE

Starosty Sokołowskiego z dnia 30.08.2018 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

        Na podstawie art. 11 f ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1496 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu Wójta Gminy Repki

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 30.08.2018 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Kobylany Górne – Włodki” na terenie  województwa mazowieckiego, powiatu sokołowskiego, gminy Repki, miejscowości Kobylany Górne i Włodki.

 

Teren inwestycji obejmują następujące działki:

województwo mazowieckie, powiat sokołowski, gmina Repki, miejscowości Kobylany Górne i Włodki,

Przedmiotowa inwestycja przewiduje podział nieruchomości lub ich części i zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi (tłustym drukiem – numery działek przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach  - numery działek po podziale geodezyjnym,kursywa – numery działek będące we władaniu Wójta Gminy Repki bądź do czasowego zajęcia, kursywa z * - działki będące we władaniu po podziale przeznaczone pod teren inwestycji):

 

Obręb nr 0013 – Kobylany Górne, gm. Repki: działki o nr ew. 186, 220, 265(265/1, 265/2), 263/2(263/3, 263/4), 264(264/1, 264/2), 218(218/1, 218/2)

 

Obręb nr 0040 –  Włodki, gm. Repki: działki o nr ew. 79/2, 350, 349(349/1, 349/2), 348(348/1, 348/2), 343(343/1, 343/2), 344(344/1, 344/2), 401(401/1, 401/2), 347(347/1, 347/2), 273(273/1*, 273/2), 267(267/1, 267/2), 408(408/1, 408/2), 353(353/1, 353/2), 352(352/1, 352/2), 351(351/1, 351/2), 277(277/1*, 277/2), 276(276/1, 276/2), 275(275/1, 275/2).

 

            W związku z powyższym zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Wydziału Infrastruktury Środowiska i Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4, pok. 20 w godzinach. 800 – 1430.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Z up. Starosty   

Zofia Błońska
KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury,
Środowiska i Budownictwa