Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

3 września w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego miała miejsce Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 dla placówek prowadzonych przez Powiat Sokołowski: Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego,
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim.

Inaugurację rozpoczął Starosta Sokołowski – Leszek Iwaniuk, który powitał przybyłą na uroczystość Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Janinę Ewę Orzełowską, Radnych Powiatowych na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Sokołowskiego Jarosławem Puścionem, Wicestarostę Martę Sosnowską oraz członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów szkół, reprezentantów Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców, wszystkich zgromadzonych uczniów jak też pracowników administracji i obsługi placówek.

 W pierwszych słowach wystąpienia Starosta nawiązał do 79 rocznicy najtragiczniejszego wydarzenia we współczesnej historii Europy i Polski - wybuchu II Wojny Światowej, podkreślając, że pamięć o poległych za ojczyznę jest naszym zbiorowym, patriotycznym obowiązkiem. My mamy to szczęście, że żyjemy, pracujemy
i uczymy się w czasach pokoju, w których to pług, suwak logarytmiczny i komputer zastąpiły oręż, a nowe pokolenia nie muszą ze zniszczeń i gruzów podnosić Polski. Los pozwolił nam dokładać do dorobku pokoleń i chronić swoją Ojczyznę, tak by była lepsza, bogatsza i mądrzejsza.

            Starosta następnie zwrócił się do zebranych uczniów, którzy wrócili do szkoły, choć jeszcze nie tak dawno, ze świadectwami w ręku, z radością w sercu rozpoczynali wakacje. Czas jednak biegnie nieubłaganie i uczniowie stanęli u progu nowego roku szkolnego 2018/2019. Wszystkich czeka kolejny rok zdobywania wiedzy, realizacji swoich planów i zamierzeń. Starosta zachęcał wszystkich uczniów, aby na nowy rok szkolny wyznaczyli sobie cele
i konsekwentnie do nich dążyli, jednocześnie życząc młodzieży wiary w siebie i w swoje możliwości.               

           Na zakończenie w pierwszym dniu roku szkolnego życzył wszystkim nauczycielom satysfakcji z pracy
z uczniami i radości z uczenia: ”Niech dzięki Waszemu profesjonalizmowi, Waszej kreatywności i zaangażowaniu szkoła staje się dla uczniów miejscem, gdzie chętnie przychodzą i się rozwijają, gdzie realizują swoje pasje
i marzenia”.

Powiat Sokołowski, jako organ prowadzący stara się aktywnie uczestniczyć w życiu podległych sobie szkół i placówek. Dokłada wszelkich starań, by wspierać szkoły, dostosowywać je do potrzeb i oczekiwań uczniów. To nie jest proste zadanie. Z tego powodu skierował do przybyłej na uroczystość Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, słowa serdecznego podziękowania za wszystko to, co zrobiła dla naszych szkół, dla naszego regionu, dla Powiatu Sokołowskiego. Pani Marszałek przyczyniła się do tego, że wiele wydarzyło się i wydarzy w naszych szkołach. Przykładem tej współpracy jest podpisana w kwietniu tego roku umowa, na mocy której Powiat Sokołowski przystąpił do projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego pt. ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2023 w ZS Nr 1 oraz ZSS i obejmie 927 uczniów. Jego wartość to ponad 6 800 000 zł. Realizacja projektu pozwoli uczniom między innymi odbywać płatne staże i praktyki zawodowe, kursy specjalistyczne  z dziedziny informatyki, obsługi żurawi i innych, a szkolne pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tylko jeden z wielu przykładów współpracy z Panią Marszałek. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że układa się ona tak owocnie.

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska w swoim przemówieniu, skierowanym do zgromadzonej młodzieży i nauczycieli, życzyła wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Pogody ducha, dużo zapału i satysfakcji z osiągniętych sukcesów w nauce.  Życzyła, aby wędrówka po świecie wiedzy była najwspanialszą przygodą w życiu, aby szkoła była drugim domem, w którym można spotkać miłych kolegów i koleżanki oraz wspaniałych nauczycieli.

Następnie najlepsi uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali od Dyrektorów szkół legitymacje szkolne.

W kolejnym punkcie uroczystości nastąpiło wręczanie przez Starostę Powiatu Sokołowskiego – Leszka Iwaniuka oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego –Janinę Ewę Orzełowską pucharów ufundowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwycięzcom Młodzieżowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie uroczystości w części artystycznej wystąpił Chór „Preludium”  z I Liceum Ogólnokształcącego, grupa teatralna Zespołu Szkół Nr 1 „Sposób na teatr” oraz zespół instrumentalno - wokalny „Szara Band”.

Uroczystość na pewno zostanie w pamięci wszystkich obecnych.