Jubileusz 70- lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie

Jednym  z najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia był jubileusz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im.  Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim. Uroczyste obchody rozpoczęto w piątkowy wieczór (14.09) koncertem jubileuszowym. W jego trakcie absolwenci i uczniowie I LO z wielkim zaangażowaniem i pasją przypomnieli przeboje minionych lat, które były tłem dźwiękowym dla przywołanych fragmentów wspomnień z życia szkoły. Scenografie wydarzenia wspomagały efektowne prezentacje fotografii z minionych lat.

Dalszy ciąg uroczystości zaplanowano na sobotę.  Inaugurowano je o godz. 10 Mszą świętą w Kościelep.w. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim pod przewodnictwem JE biskupa Diecezji Drohiczyńskiej ks. prof. Tadeusza Pikusa, koncelebrantami byli księża absolwenci szkoły m.in. ks. Sławomir Olopiak oraz ks. Andrzej Wujek. We mszy licznie uczestniczyli zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, a także absolwenci i uczniowie szkoły.

Po Mszy św. uroczystości kontynuowano przed budynkiem szkoły, gdzie zgromadzili się wszyscy zaproszeni goście na czele z JE ks. Biskupem, Panią Janiną Ewą Orzełowską – Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Jarosławem Puścionem - Przewodniczącym Rady Powiatu Sokołowskiego. Zaszczycili szkołę swoją obecnością także: Marta Sosnowska – Wicestarosta Powiatu Sokołowskiego, Waldemar Hardej - Przewodniczący Miasta Sokołowa Podlaskiego, Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Marcin Pasik – Wójt Gminy Sokołów Podlaski oraz Radni Powiatu Sokołowskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, przedstawiciele UPH i Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Związków Zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych miasta i powiatu sokołowskiego, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego.

Część oficjalną rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Teresa Oliwińska, witając serdecznym słowem wszystkich gości. Z wielką atencją wspomniała wybitnych pedagogów związanych z I Liceum Ogólnokształcącym, w tym m.in. absolwenta doc. dr hab. Ryszarda Górskiego pracownika UW  i PAN, a także emerytowanego nauczyciela p. Henryka Wiśniewolskiego.

W czasie uroczystości zabrali także głos zaproszeni goście, a wśród nich Pan  Jarosław Puścion – Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, który w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Sokołowskiego złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wybitne osiągnięcia szkoły w wychowaniu wielu pokoleń mieszkańców naszego powiatu. Przypomniał zebranym, że niebagatelny – bo licząc od 1999 r. więc prawie dwudziestoletni - z tych wszystkich 70 lat okres, to czas kiedy Powiat Sokołowski jest organem prowadzącym I Liceum Ogólnokształcące. Z własnego doświadczenia z dumą może powiedzieć, że w ciągu ostatnich dwóch kadencji władz samorządowych, stałą troską Zarządu Powiatu, a także radnych, było tworzenie warunków materialnych dla rozwoju tej szkoły. Dzięki dobrej współpracy z Panią dyrektor, z poprzednim dyrektorem, nauczycielami i rodzicami uczniów udało się bardzo wiele. Świadczy o tym wyposażenie i prace jakie zostały przeprowadzone na rzecz szkoły.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się także do uczniów, życząc im by szkoła zaspakajała ich oczekiwania i aspiracje edukacyjne, aby w dalszym życiu należycie spożytkowali zdobytą wiedzę odnosząc życiowe sukcesy.

Osobne słowa skierował do absolwentów szkoły, którzy swoimi życiowymi dokonaniami potwierdzili wartość otrzymanej edukacji, budując jednocześnie jej renomę. Życzył w tym radosnym i świątecznym dniu, by była to okazja do sentymentalnego spotkania ,,po latach”, aby odnowiły się szkolne znajomości i pozwoliły chociaż na chwile odtworzyć atmosferę beztroskich, wspaniałych szkolnych dni.

Kolejnym akordem oficjalnej części obchodów jubileuszu był przyjęty gromkimi brawami program artystyczny przygotowany przez uczniów. Wzruszające piosenki przeplatane były historią szkoły.

Kiedy oficjalnym uroczystościom uczyniono zadość licznie zgromadzeni absolwenci z niecierpliwością oczekiwali spotkań z koleżankami, kolegami i nauczycielami. Piknik absolwentów okazał się być nieformalną kulminacją wieczoru, długo jeszcze, bo aż do białego rana rozbrzmiewała muzyka, gwar rozmów i znów wszyscy uczestnicy mieli nie więcej niż 18 wiosen!

Serdeczne podziękowania Pani Dyrektor i Nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego za zorganizowanie tak udanego Jubileuszu.