Piękny jubileusz

Na uroczystą galę z okazji 80-tych urodzin ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycz przybyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, Caritas Polska, duchowieństwo na czele z ks. Pawłem Rytel-Andrianikiem, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, siostrami zakonnymi, braćmi kapucynami, z których wywodzi się ks. bp Antoni. Nie zabrakło służb mundurowych, Bractwa Kurkowego, ludzi świata kultury, nauki, służby zdrowia, prezesów instytucji, firm oraz przyjaciół i rodziny.

Powitania zgromadzonych gości dokonał ks. kan. Łukasz Gołębiewski, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz sekretarz ks. bpa Antoniego Dydycza. W składanych życzeniach można było usłyszeć wiele ciepłych słów uznania i podziwu za całokształt kapłańskiej i pasterskiej posługi jubilata. Do życzeń dołączył także starosta sokołowski Leszek Iwaniuk, który jubilatowi życzył zdrowia i obfitego błogosławieństwa, a także dziękował za wszystkie duszpasterskie działania wypełniane owocnie i z ogromnym zaangażowaniem na rzecz całej wspólnoty Kościoła, a w szczególności  dla dobra mieszkańców Powiatu Sokołowskiego.