Ćwiczenia obronne pod kryptonimem pk. Cetynia 2018

W dniach 25 – 26 09.2018r. zostało przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenie obronne pk. CETYNIA 2018, którego tematem było

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu, gmin i miast w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie powiatu sokołowskiego”.

 

Założeniem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego.

Ćwiczenie miało na celu:

ØRozwiązywanie problemów wynikających z przygotowania i prowadzenia działań podsystemu niemilitarnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny;

ØDoskonalenie funkcjonowania Akcji Kurierskiej na terenie powiatu sokołowskiego oraz gmin i miast powiatu we współdziałaniu z WKU w Siedlcach i Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim;

ØDoskonalenie praktycznej realizacji zadań w zakresie przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych w przypadku awarii w elektrowniach jądrowych na terenie sąsiednich państw;

ØSprawdzenie i udoskonalenie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z wojskami Obrony Terytorialnej podczas realizacji zadań na potrzeby wojsk operacyjnych na terenie powiatu.

ØPopularyzacja wśród społeczeństwa celów i zadań systemu kierowania obronnością państwa i  obroną cywilną.

 

W trakcie ćwiczenia stwierdzono trafność rozwiązań ujętych w planach. Epizody praktyczne ćwiczenia rozgrywane na terenie Parku Przemysłowego w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie zapory zbiornika Niewiadoma potwierdziły konieczność ścisłej współpracy jednostek Obrony Terytorialnej z samorządem terytorialnym w trakcie realizacji zadań na rzecz wojsk operacyjnych. Istotnym epizodem praktycznym było przećwiczenie procedury podawania tabletek jodowych w przypadku skazenia promieniotworczego na bazie Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach. W czasie ćwiczenia przeprowadzona została również głośna próba niedawno zainstalowanego systemu ostrzegania i alarmowania w mieście Sokołów Podlaski.

Następne takie ćwiczenie zostanie przeprowadzone za trzy lata.