Przebudowa drogi w Kobylanach Górnych

W dniu 12 października o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim miało miejsce podpisanie umowy dot. realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica administracyjna powiatu sokołowskiego od km 8+760 do km 14+165, na terenie gminy Repki, pow. sokołowski” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Umowę podpisali Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk i Wicestarosta Marta Sosnowska oraz Waldemar Sitek – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o. i Dariusz Ostasz – Wiceprezes.

Planowany zakres inwestycji obejmuje:

 • Poszerzenie nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i wymianą istniejącej konstrukcji
 • Nawierzchnia asfaltowa drogi o szer. 6 m, klasy Z
 • Chodniki z kostki brukowej betonowej o szer. Od 1,5 do 2,0m
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego
 • Wykonanie ścieku podchodnikowego
 • Wykonanie wyspy dzielącej środkowej
 • Perony autobusowe
 • Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Przebudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii
 • Przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (przepustu)
 • Wykonanie oznakowania pionowego
 • Wykonanie oznakowania poziomego
 • Usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • Oczyszczanie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp

Całkowita wartość projektu wynosi 7 005 500 zł z czego 4 200 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Planowany termin wykonania robót to połowa przyszłego roku.