„Anakonda 18”

W dniu 15 listopada  na terenie powiatu sokołowskiego odbyły się epizody praktyczne w ramach ćwiczeń sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski przy współpracy z układem sił pozamilitarnych z wybranymi elementami struktur NATO pod kryptonimem „ ANAKONDA -18”. Na naszym powiecie sprawdzany był element praktyczny, polegający na przeprowadzeniu ćwiczebnej ewakuacji ludnościz terenu miasta Sokołów Podlaski w miejsce czasowego pobytu osób ewakuowanych, w tym przypadku poza teren powiatu.

 

Na terenie powiatu sokołowskiego udział w ćwiczeniach wzięli uczniowie Zespołu Szkół nr 1
w Sokołowie Podlaskim, pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta , funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przemieszczeniem ludności na naszym powiecie realizowane były między innymi zadania: wydanie zarządzenia Starosty i Burmistrza w sprawie przeprowadzenia ewakuacji ludności, powiadomienie ludności o ewakuacji, przygotowanie środków transportu, zorganizowanie i rozwinięcie zespołów ewidencyjno-informacyjnych, zorganizowanie i rozwinięcie zespołu załadowczego w rejonie ześrodkowania, ewidencjonowanie ewakuowanych osób ( wydawanie ćwiczebnych  kart ewakuacji osobom  , załadowanie ewakuowanych do środków transportu, zabezpieczenie mienia osób ewakuowanych oraz transport do czasowego miejsca pobytu.

Ćwiczenia na terenie powiatu sokołowskiego obserwowała niezapowiedziana grupa operacyjna oficerów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie,             a podsumowanie ćwiczeń przez przedstawiciela Wydziału Bezpieczeństwa I Zarzadzania Kryzysowego MUW nastąpiło w dniu 16.11.2018 r. w Piasecznie.