I sesja VI Kadencji Rady Powiatu Sokołowskiego

W piątek, 23 listopada odbyła się  sesja inaugurująca nową pięcioletnią kadencję Rady Powiatu Sokołowskiego, która była nagrywana i transmitowana w Internecie, a radni korzystali z imiennych urządzeń do głosowania.

Do momentu wyboru nowego przewodniczącego rady powiatu, sesja była prowadzona przez Marka Ratyńskiego,  najstarszego wiekiem radnego. Na początku radni odebrali zaświadczenia o wyborze na  radnego od przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Wojciecha Wicherskiego oraz złożyli ślubowanie. Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczącym Rady Powiatu Sokołowskiego kadencji został Jacek Odziemczyk. Na wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostali wybrani: Jolanta Ciołkowska i  Andrzej Kietliński.

Rada Powiatu Sokołowskiego wybrała Starostę Powiatu Sokołowskiego, którym została Elżbieta Sadowska, a wicestarostą Ryszard Domański. Rada również w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru pozostałych członków Zarządu w składzie: Bogdan Czarnocki, Marek Ratyński i Krzysztof Więsak.

Wszyscy nowo wybrani dziękowali za wybór i zaufanie. Nie zabrakło również życzeń, ciepłych słów i kwiatów.  Starosta Elżbieta Sadowska zapewniła, że wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie, by służyć mieszkańcom powiatu.

 

RadaPowiatu Sokołowskiego kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady - Jacek Robert Odziemczyk

Wiceprzewodniczący Rady - Jolanta Ciołkowska

Wiceprzewodniczący Rady  -   Andrzej Kietliński

Radny -  Bogdan Wincenty Czarnocki

Radny - Ryszard Aleksander Domański

Radny - Leszek Iwaniuk

Radny -  Wojciech Jerzy Jańczuk

Radny - Grzegorz Stefan Kobyliński

Radna -  Urszula Ewa Krzymowska

Radny - Jarosław Krzysztof Misiak

Radna - Longina Izabela Oleszczuk

Radny - Jarosław Puścion

Radny - Marek Ratyński

Radny - Jerzy Robert Strzała

Radny - Łukasz Jan Śmiejkowski

Radny - Krzysztof Józef Więsak

Radny - Sławomir Wróblewski
 

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

Przewodniczący  Zarządu  - Starosta Sokołowski - Elżbieta Sadowska

Wicestarosta - Członek Zarządu -  Ryszard Aleksander Domański

Członek Zarządu - Wincenty Bogdan Czarnocki

Członek Zarządu - Marek Ratyński

Członek Zarządu - Krzysztof Józef Więsak