Kolejne środki dla sokołowskiego szpitala

Dobra wiadomość dla pacjentów szpitala powiatowego. Sprzęt medyczny o wartości ponad 900 tys. zł trafi do sokołowskiego szpitala. Placówka otrzymała dofinansowanie na działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO WM 2014–2020 i 26 listopada została podpisana umowa pomiędzy przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego:

Elżbietą Lanc i Janiną Ewą Orzełowską, a dyrektorem SPZOZ Zbigniewem Deja w obecności senatora Waldemara Kraski, radnej Urszuli Krzymowskiej i pracowników SPZOZ. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu na zakup nowego sprzętu, mieszkańcy powiatu i okolic będą mieli lepszą  dostępność do badań diagnostycznych w które zostaną doposażone poradnie specjalistyczne. Poradnia kardiologiczna wzbogaci się m.in. o zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, cykloergometr do stres ECHA, automatyczny aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, aparaty do echa serca oraz aparat EKG i holtery. Natomiast na potrzeby przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zostaną zakupione mobilne EKG, spirometry, wagi z większym zakresem, lampy bezcieniowe jednoogniskowe oraz EKG z wózkami. Do Poradni Ginekologiczno-Położniczej trafi aparat do elektronizacji, KTG do ciąży bliźniaczej oraz aparat USG. Dzięki dofinansowaniu nastąpi „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie sokołowskim”