"Gościńcem przez Mazowsze i Podlasie"

Wielki Gościniec Litewski był jednym z najważniejszych lądowych traktów handlowych Rzeczypospolitej, łączący Warszawę z Wilnem. Powiat Sokołowski wspiera promocję szlaku od 2013 roku, kiedy to został członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski”. W piątek 25 stycznia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja podsumowująca oznakowanie szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Wśród licznie przybyłych samorządowców, przedsiębiorców, gości wspierających inicjatywę i młodzieży, nie zabrakło również Wicemarszałek Senatu RP – Marii Koc, głównej inicjatorki reaktywacji szlaku, Senatora RP – Waldemara Kraski, Wojewody Mazowieckiego – Zdzisława Sipiery oraz Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – Anny Kaszuby.

Podczas konferencji Wicemarszałek Senatu dokładnie przedstawiła historię działań podjętych na rzecz reaktywacji szlaku oraz jego historię, zaś prelegenci konferencji Marcin Celiński - Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Katarzyna Sobieska z biura LOT WGL omówili sam projekt znakowania.

Punktem wieńczącym piątkowe spotkanie było widowisko folklorystyczne „Na Rocha” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”.