Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018 w powiecie sokołowskim

13 marca w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim odbyło się podsumowanie
XI edycji  konkursu pn. „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018”.

 

„Najpopularniejszy dzielnicowy roku” to konkurs mający na celu wskazanie tych dzielnicowych, którzy najlepiej wywiązują się z tej ważnej i odpowiedzialnej służby. Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, który jest najbardziej rozpoznawalny w lokalnym środowisku i najlepiej znający potrzeby mieszkańców w jego rejonie służbowym.  

W konkursie udział wzięło 13 dzielnicowych obsługujących poszczególne rejony służbowe na terenie powiatu sokołowskiego. Tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2018 roku” otrzymał asp. szt. Bogdan Smolik (Sabnie). Drugie miejsce zajął asp. Andrzej Żak (Bielany), a trzecie – asp. Artur Pankiewicz (m. Sokołów Podlaski). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe, które wręczali: starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, zastępca burmistrza Sokołowa Podlaskiego Krzysztof Dąbrowski, wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak i wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński.

Wręczając nagrody starosta Elżbieta Sadowska pogratulowała laureatom konkursu zaufania i szacunku mieszkańców, którym służą, i którzy docenili pracę i zaangażowanie dzielnicowych głosując na nich w otwartym plebiscycie. Starosta dziękując zwycięzcom za codzienną, często bardzo trudną pracę podkreśliła, że wręczane nagrody są jedynie symboliczne a uznanie jakim cieszą się dzielnicowi jest nie do ocenienia.

Ze słowami podziękowania i gratulacji zwrócił się do najpopularniejszych dzielnicowych również wicestarosta Ryszard Domański. Zwrócił uwagę, że charakter pracy policji, a więc i dzielnicowych zmienia się na przestrzeni ostatnich lat, a społeczne oczekiwania wobec tej pracy rosną.  Wicestarosta podkreślił też, że dzielnicowi potrafią nie tylko sprostać oczekiwaniom mieszkańców ale i wychodzić na przeciw tym oczekiwaniom.

Gratulacje i podziękowania zwycięzcom konkursu złożyli też: zastępca burmistrza Sokołowa Podlaskiego Krzysztof Dąbrowski, wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak i wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński. 

Podsumowując konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2018” Komendant Powiatowy Policji insp. Wiesław Nasiłowski  pogratulował zwycięzcom oraz podziękował wszystkim trzynastu dzielnicowym za pracę na rzecz społeczeństwa powiatu. Podkreślił, że dzielnicowi są policjantami z olbrzymią wiedzą i empatią, ponieważ coraz częściej są pierwszymi adresatami problemów, które powinny być skierowane do bardzo różnych instytucji. Muszą zatem wiedzieć jak i do kogo skierować mieszkańców ze swoich rejonów służbowych aby skutecznie pomóc w życiowych trudnościach. Komendant Wiesław Nasiłowski zaznaczył również, że coraz częściej ma przyjemność odbierać od mieszkańców powiatu podziękowania za pracę dzielnicowych, którzy robią znacznie więcej niż wynika to z ich obowiązków służbowych. Dzięki takim działaniom  wpisują się  w założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas", który jest realizowany od czerwca 2016 r. na terenie całej Polski.  Celem tego programu jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej  w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące dzielnicowych na terenie naszego powiatu dostępne są na stronie:

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wsk/informacje/poznaj