Kolejna umowa w ramach RIT podpisana

W dniu 6 maja w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim starosta Elżbieta Sadowska i wicestarosta Ryszard Domański podpisali w imieniu Powiatu Sokołowskiego kolejną umowę w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” z firmą TRASFORMATIC Dariusz Wojtyra na rozbudowę ulicy Szkolnej w zakresie budowy chodnika i komunikacyjnej ścieżki rowerowej, odwodnienia oraz remontu przepustów. Planowany termin wykonania robót to jesień 2019.