VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Super Trzecioklasista

Dnia 25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy SUPER TRZECIOKLASISTA. Tegoroczna edycja SUPER TRZECIOKLASISTY nosiła tytuł „W kręgu naszych baśni”. Pomysłodawczyniami i organizatorkami konkursu były Elżbieta Wilk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim i Bożena Jenda ze Szkoły Podstawowej w Sterdyni.

Konkurs przenosił uczniów w świat baśni, wartości z nich płynących, zwycięstwa dobra nad złem oraz rozwijał zamiłowania czytelnicze.

Celem konkursu było promowanie talentów i uzdolnień uczniów, wdrażanie do samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. To interesujące spotkanie było też okazją do promowania szkół, nauczycieli i uczniów.

Konkurs jak zwykle cieszył się zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 29 uczniów z 11 szkół z terenu powiatu sokołowskiego.

Laureatami konkursu zostali: Małgorzata Bielecka ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, która za zajęcie I miejsca otrzymała tablet. II miejsce i smartfon wywalczyła Izabella Trochimiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim. III miejsce zdobyła Alicja Pencak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim i w nagrodę otrzymała e-czytnik.

Powiatowa Komisja Konkursowa przyznała również wyróżnienia dla Anny Bańkowskiej i Laury Opęchowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim, Marty Adamczuk i Tomasza Skibniewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Mai Brzozowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim, Nikoli Janusz ze Szkoły Podstawowej w Zembrowie, Bartosza Borowego ze Szkoły Podstawowej w Niecieczy i Oliwii Andrzejczuk ze Szkoły Podstawowej w Sterdyni. Wyróżnieni otrzymali słuchawki.

Fundatorami cennych nagród byli: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, Starosta Sokołowski Elżbieta Sadowska, Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska i Dyrektor Zespołu Szkół w Sterdyni Bogumiła Steć.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątkowe kubki z motywem tematyki i napisem Super Trzecioklasista, które ufundował Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Piotr Żebrowski.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, sponsorom oraz Szymonowi Grochowskiemu za piękne dyplomy. Ciepłe słowa uznania kierują do koleżanek nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej za zaangażowanie i trud wkładany w przygotowanie uczniów, które w ramach podziękowania otrzymały słodkie upominki ufundowane przez P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski.

Organizatorzy szczególne podziękowania kierują do Grażyny Skoniecznej i Bogumiły Steć za serdeczną pomoc w organizacji konkursu.