"Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe" dofinansowane ze środków unijnych

Podczas Dożynek Powiatowych, które organizowane są w roku bieżącym w partnerstwie z Gminą Bielany w Rozbitym Kamieniu będzie realizowany projekt mający na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem potencjału kulturowego poprzez lokalnych twórców i dorobku kulturowego.

 

Umowę na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 4 czerwca podpisali w imieniu Powiatu Sokołowskiego starosta Elżbieta Sadowska oraz wicestarosta Ryszard Domański, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Operacja będzie realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018 – 2019.