Przebudowa i rozbudowa ulic w ramach RIT

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Spółka z o.o. to kolejni wykonawcy robót w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”.

 

W dniu 4 czerwca w Starostwie Powiatowym podpisano trzy umowy, w ramach których na ulicach: Lipowej, Kolejowej, Szkolnej (odcinek ul. Kupientyńska – ul. Kosowska), Marii Curie – Skłodowskiej oraz na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zostanie wykonana jezdnia, chodniki oraz komunikacyjne ścieżki rowerowe, natomiast na ulicy Gagarina powstanie jezdnia.

 

Zakończenie robót zaplanowano w grudniu 2019.