Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w I Liceum

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Rozpoczął się wspaniałym Jubileuszem 70-lecia a zakończył Zieloną Szkołą we Włoszech i wyjazdem młodzieży do Niemiec. Były sukcesy naukowe, między innymi z dziedzin: fizyka, matematyka, język angielski, ekologia. Grupa „Preteksty" zanotowała kolejne sukcesy artystyczne oraz nie brakowało osiągnięć sportowych. Sukcesy zostały docenione podczas uroczystości głównej i w czasie spotkań w klasach.

 

Szczególnymi świadkami nagradzania, honorowania szkolnych sukcesów byli Goście I Liceum - senator Waldemar Kraska i wicestarosta Ryszard Domański. Pełen optymizmu list do społeczności szkolnej wystosowała przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Smuniewska.

 

Dyrektor szkoły Teresa Oliwińska wskazała przeróżne zasługi uczniów, określiła ich wagę, umieszczając je w ten sposób w długiej historii naszej szkoły. Niech także w naszej pamięci, wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, pozostaną wspomnienia dobrych przeżyć, jakie są udziałem każdej klasy. Szczególne wyróżnienie przyznane zostało Piotrowi Kacprzykowi. Został kandydatem szkoły do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny szkolnej grupy muzycznej "Preludium". Poznaliśmy także fragment artystycznego występu Pauliny Leoniec. Uroczystość prowadzili w profesjonalny sposób Sandra Sikorska i Piotr Kacprzyk.

 

Życzymy wszystkim uczniom wspaniałych wakacji.

 

I LO