Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim zakończyli rok szkolny 2018/2019. Był to dzień wyjątkowy dla wszystkich uczniów, szczególnie dla młodzieży kończącej naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 powitaniem zaproszonych gości.

 

Po przemówieniu dyrektor Małgorzaty Baranowskiej, głos zabrała Elżbieta Sadowska - starosta sokołowski, a następnie Małgorzata Nowak – przewodnicząca Rady Rodziców.

 

Wszystkie panie gratulowały młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły sukcesów osiągniętych w mijającym roku i życzyły bezpiecznych wakacji, podczas których wszyscy nabiorą sił przed wyzwaniami, jakie przyniesie kolejny rok szkolny.

 

Uroczystość była okazją do wręczenia uczniom nagród, wyróżnień oraz podziękowań za wyniki w nauce i sukcesy w różnych innych dziedzinach. Po ślubowaniu przedstawicieli klas kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową dyrektor ZS Nr 1 w sposób szczególnie uroczysty pożegnała tegorocznych absolwentów, po czym Bogusław Kwiatkowski odczytał list okolicznościowy wystosowany przez senatora Waldemara Kraskę. Wicedyrektor Piotr Adamczuk wręczył puchary, medale i dyplomy uczniom klas mundurowych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zdobyli wysokie miejsca podczas zawodów strzeleckich na szczeblu szkoły, powiatu i regionu.

 

Na zakończenie wystąpił szkolny zespół Szara Band pod kierunkiem Bogusława Kwiatkowskiego i Krzysztofa Niemirki. Po uroczystości młodzież wraz z wychowawcami udała się do sal, gdzie rozdane zostały świadectwa.

 

ZS Nr 1