Budowa windy zewnętrznej w DPS w Wirowie

Rozpoczynają się prace budowlane dostosowujące dwukondygnacyjny budynek Domu Pomocy Społecznej w Wirowie, w którym mieszkają osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawne ruchowo w związku z ich potrzebami w zakresie rehabilitacji.

 

Układ komunikacyjny umożliwia dotarcie niepełnosprawnym ruchowo jedynie na parter, na którym oprócz pokojów dziennego pobytu jest między innymi: pokój psychologa, dwie pracownie terapii zajęciowej, gabinet hydroterapii, dyżurka pielęgniarek. Na piętrze zaś, znajdują się między innymi gabinety rehabilitacyjne i świetlica ogólnodostępna, gdzie prowadzone są różnorakie zajęcia.

 

W chwili obecnej w Domu przebywa 104 osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie z różnymi jednostkami chorobowymi. Większość z tych osób w mniejszym lub większym stopniu ma problemy z poruszaniem się. Osoby mieszkające w DPSie są w większości ludźmi starszymi, którzy ze względu na swój wiek i różne schorzenia mają duży problem z poruszaniem się po schodach i nie mogą korzystać z urządzeń rehabilitacyjnych. Również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, nie korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu gabinetów rehabilitacyjnych.

 

W chwili obecnej DPS pomimo wolnych pokoi na piętrze ze względu na brak windy nie może przyjmować osób niepełnosprawnych ruchowo. Teren budowy został przekazany wykonawcy tj. firmie Budemix Stanisław Demiańczuk.

 

Wartość inwestycji to kwota ponad 340 tys. zł, w tym ponad 150 tys. zł Powiat Sokołowski pozyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa na dofinansowanie została podpisana z samorządem województwa mazowieckiego.