Otwarcie przebudowanych odcinków na drogach powiatowych

Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Kosów Lacki. W miniony wtorek 1 października odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanych dróg powiatowych nr 3911W w Łomnej na odcinku 1,576 km oraz 4217W w miejscowościach Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty o łącznej długości ok. 5,5 km.

     

W uroczystości uczestniczyli: senator Waldemar Kraska, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, starosta Elżbieta Sadowska, burmistrz miasta i gminy Kosów Lacki Jan Słomiak, przewodniczący rady miasta i gminy Kosów Lacki Wiesław Wiśniewski, proboszcz parafii Kosów Lacki ks. kan. Paweł Anusiewicz, radni powiatowi Urszula Krzymowska i Andrzej Kietliński, radni gminni z okręgów wyborczych, sołtysi wsi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

Poprawa jakości dróg lokalnych ma dla władz powiatu bardzo duże znaczenie. Corocznie przebudowywane są kolejne drogi, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo oraz komfort ich użytkowników, przybywa chodników oraz odwodnień. Wykonanie wyżej wymienionych inwestycji nie byłoby możliwe gdyby nie fundusze zewnętrzne pochodzące z budżetu państwa na  tzw. likwidację szkód niosących znamiona klęsk żywiołowych, a przydzielane przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Koszt inwestycji w miejscowości Łomna wyniósł  ponad 1,9 mln zł, z czego 63% wartości przekazał wojewoda mazowiecki, a pozostałą kwotę sfinansowały powiat sokołowski oraz miasto i gmina Kosów Lacki. Inwestycje drogowe w miejscowościach Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa oraz Guty o wartości łącznej ponad 5,7 mln zł w 73% sfinansował wojewoda mazowiecki, a pozostałą kwotę przekazały powiat sokołowski oraz miasto i gmina Kosów Lacki.

 

Cieszy fakt, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej udziela tak ogromnego wparcia  naszemu powiatowi i gminom położonym na jego terenie. W przyszłości planowane są kolejne inwestycje.

 

Życzymy by nowo otwarte drogi dobrze służyły mieszkańcom oraz wszystkim ich użytkownikom.