Pracownicy SPZOZ w Sokołowie Podlaskim uhonorowani odznaczeniami "Zasłużony dla ochrony zdrowia"

W Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim miała miejsce szczególna uroczystość, bowiem pracownicy sokołowskiej służby zdrowia zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony dla ochrony zdrowia” przyznanymi przez Ministra Zdrowia.

 

W sali konferencyjnej zebrali się lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, kierownicy oddziałów, a także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i kierownik delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba. Starosta Elżbieta Sadowska wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Sokołowskiego Jackiem Odziemczykiem w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Sokołowskiego gratulowali odznaczonym wyjątkowego wyróżnienia, zaś zaproszeni goście dziękowali pracownikom SPZOZ za codzienną ciężką służbę na rzecz ochrony zdrowia, za życzliwość wobec pacjentów oraz życzyli sukcesów i satysfakcji w dalszej pracy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska osobiście dokonał aktu odznaczenia.

 

Odznaką „Zasłużony dla ochrony zdrowia” wyróżnieni zostali:

1.  Truszkowska Hanna  - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego
2.  Soszyńska Anna – Specjalistka Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
3.  Przesmycka Jolanta – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
4.  Pogorzelska Marzena – Specjalistka Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
5.  Mańko Elżbieta – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
6.  Jadczuk Iwona – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
7. Abramiuk Anna – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
8. Steć Elżbieta– Specjalistka Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego
9. Ciołkowski Tadeusz – Starszy Asystent Oddziału Chirurgicznego
10. Popowski Krzysztof – Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
11. Fechner Anna - Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
12. Prokopiuk Teresa – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Repkach
13. Papliński Marek – Ordynator Oddziału Nefrologii
14. Denis Lilla – Starsza Pielęgniarka Stacji Dializ   
15. Saczuk Hanna - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego
16. Adamczuk Małgorzata – Starsza Pielęgniarka Oddziału Neurologicznego
17. Seredziuk-Łada Ewa – Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Działu Anestezjologii
18. Siemieniuk Agata - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19. Pancewicz Ewa – Kierownik Oddziału Pediatrycznego
20. Wilgodzka Joanna - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego
21. Lipińska Ewa – Specjalistka Pielęgniarka Oddziału Pediatrycznego
22. Michalska Bożena – Specjalistka Pielęgniarka Izby Przyjęć
23. Niemińska –Gromada Bożena – Kierownik Pracowni Bakteriologii
24. Dąbrowska Teresa – Starszy Asystent Oddziału Neonatologii
25. Grzywińska Halina    - Starsza Pielęgniarka Oddziału Patologii Noworodka
26. Popowski Cezary – Ordynator Oddziału Wewnętrznego
27. Zalewska Teresa  – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych
28. Szybka Anna – Starsza Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych
29. Gromycz-Koza Dorota – Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego
30. Karakula Małgorzata – Kierownik Grupy Fizjoterapeutów Oddziału Rehabilitacyjnego
31. Ołtarzewska Alina - Starsza Pielęgniarka Oddziału Rehabilitacji
32. Czaczkowska-Włoga Teresa – Kierownik Przychodni Rejonowej
33. Grabowski Grzegorz – Starszy Asystent Przychodni POZ
34. Żyluk Beata – Pielęgniarka Koordynująca
35. Janista Zdzisława – Starsza Pielęgniarka Poradni Specjalistycznej
36. Bałkowiec Jadwiga - Starszy Technik Fizjoterapii
37. Kur Ignacy – Kierownik Zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej
38. Mańko Anna – Kierownik Laboratorium
39. Lech Marta – Naczelna Pielęgniarka
40. Koszarska Dumała Barbara – Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
41. Czapska Jadwiga - Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
42. Grzymała Urszula – Specjalistka Pielęgniarka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego